<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&t=html" width="300" height="250" border="0" alt="" /></a>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Provincie pagina (ervaren chauffeurs) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:block"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-5919309836085441"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8660165216"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-format="auto"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Vakbonden FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen hebben de transportwerkgevers een ultimatum gesteld over de cao die van toepassing is op KNV-bedrijven en werknemers. De werkgevers hebben tot en met dinsdag 25 april om akkoord te gaan met eisen van de bonden. “Anders volgen er acties”, zegt Egon Groen, cao-onderhandelaar FNV Transport en Logistiek.

Bonden geven TLN ultimatum over KNV cao

Ruim 700 chauffeurs van KNV-bedrijven kwamen op 1 april bijeen in Utrecht om de stand van zaken in de cao-onderhandelingen te bespreken. Tijdens de bijeenkomst werd het cao-eindbod van TLN massaal weggestemd.
Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil de KNV-cao (Koninklijk Nederlands Vervoer) laten opgaan in de TLN-cao. Dit was onderdeel van het eindbod dat TLN op 8 maart aan de vakbonden deed.

Meer zeggenschap over werktijden

De KNV-cao kent echter een aantal bepalingen die de werknemers niet willen verliezen. Volgens de bonden betreft het vooral regelingen die er voor zorgen dat werknemers meer zeggenschap hebben over hun werktijden. “Jongeren kunnen makkelijker werk en zorgtaken combineren, voor ouderen zijn er regelingen die ervoor zorgen dat zij makkelijker gezond hun pensioen kunnen halen”, zegt Groen.

Eisenlijst waaraan cao moet voldoen

FNV Transport en Logistiek hield begin deze maand een ledenvergadering, waar volgens de bond circa 700 KNV-werknemers aanwezig waren. In overgrote meerderheid besloten de leden een eisenlijst vast te stellen, waaraan een nieuwe cao moet voldoen. Ook besloten de leden om de transportwerkgevers een ultimatum te stellen.

40 bedrijven vallen onder KNV-cao

Onder de KNV-cao vallen circa 40 bedrijven met 8.000 werknemers. Belangrijke klanten van KNV-werkgevers zijn onder andere Shell, AkzoNobel, Dow Chemical, Ikea, ENCI, NAM, Heineken, InBev, DAF Trucks, Unilever, Cargill en FrieslandCampina.

Bonden gaan voorbij aan voordelen

TLN liet eind vorige week al weten dat door de negatieve toon van de bonden de plussen worden onderbelicht en de minnen uitvergroot. Ook wordt volgens de werkgeversorganisatie aan de belangrijkste plus, 10% loonstijging in 3 jaar, gemakkelijk voorbijgegaan. Bovendien zien de werkgevers dat er erg veel nadruk wordt gelegd op het verlies van 18 ATV dagen van 1.100 oudere chauffeurs onder de KNV cao. Dit is volgens de werkgevers een te sterk uitvergrote min, die geen recht doet aan de belangen van de werknemers die er in ruil op vooruit gaan. In het eindbod staat namelijk dat 140.000 werknemers recht op 10 ATV dagen krijgen. De 8 dagen verschil met de KNV cao worden bovendien over drie jaar stapsgewijs afgebouwd.

Significante verschillen tussen beide cao’s

Met het eindbod dat er nu ligt, vallen de KNV-chauffeurs onder dezelfde cao als TLN, de cao Beroepsgoederenvervoer. “De bedoeling was wel dat KNV over de eigen arbeidsvoorwaarden zou gaan”, liet Groen eerder weten aan het Financieele Dagblad (FD). Hoewel de huidige KNV-cao en die van TLN op elkaar lijken, zijn er volgens de bonden toch significante verschillen, vooral op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werktijden.

TLN-cao eindigt 5 mei

Het eindbod van TLN had eveneens betrekking op de TLN-cao waar circa 130.000 werknemers onder vallen. De raadpleging van de leden die onder deze cao vallen, eindigt vrijdag 5 mei aanstaande.

Eerste publicatie door Door Bas Dijkhuizen op 11 apr 2017
Laatste update: 11 apr 2017

<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=24314&m=1025158&a=265944&r=&t=html" width="250" height="250" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://tc.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&u=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://ti.tradetracker.net/?c=17181&m=689234&a=265944&r=&t=html" width="300" height="250" border="0" alt="" /></a>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Provincie pagina (ervaren chauffeurs) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:block"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-5919309836085441"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8660165216"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-format="auto"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Mobiel (ervaren chauffeurs) --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:inline-block;width:300px;height:250px"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-5919309836085441"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8520564415"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>